Digital sikkerhed

Home » Services » Webudvikling » Digital sikkerhed

Skræddersyede løsninger der styrker jeres virksomheds digitale sikkerhedsnet

Hos Nordic Media tilbyder vi forskellige online sikkerhedstjenester, skræddersyede til at beskytte hjemmesider, webshops og andre online platforme. Vi forstår de komplekse trusler, der konstant udvikler sig i den digitale verden. Derfor implementerer vi skræddersyede sikkerhedsløsninger, for derved at styrke jeres virksomheds digitale forsvar og dermed reducere risici.
Vores team af specialister samarbejder tæt med verdens førende sikkerhedsfirmaer, for at benytte os af deres software løsninger når det gælder de nyeste teknologier inden for kryptering, robuste firewall-konfigurationer og sofistikerede sikkerhedssystemer. Dette gør vi, for at sikre at jeres online tilstedeværelse er sikret og beskyttet. Med Nordic Medias online sikkerhedstjenester kan I være trygge ved, at jeres virksomheds digitale aktiver er beskyttede mod både nuværende og fremtidige trusler. Dermed overlades I til at udvikle og drifte virksomheden, mens vi tager os af jeres digitale forsvar.

Tilpassede digitale sikkerhedsløsninger for optimal beskyttelse

Hos Nordic Media udvikler vi skræddersyede sikkerhedsløsninger, der er nøje tilpasset jeres specifikke forretningsbehov. Vores tjenester sikrer høj sikkerhedsstandard og robusthed, hvilket garanterer, at virksomhedens data og systemer er beskyttede mod trusler. Vi forstår vigtigheden af sikkerhed i den digitale tidsalder og er dedikerede til at opretholde integriteten af jeres virksomheds digitale aktiver.

Avanceret overvågning og aktive sikkerhedsstrategier

Vi benytter avanceret teknologi for at tilbyde state-of-the-art sikkerhedsløsninger. Med proaktive sikkerhedsstrategier og kontinuerlig overvågning sikrer vi, at alle potentielle sikkerhedsbrister identificeres og håndteres effektivt, før de kan udgøre en trussel. Vores løsninger inkluderer alt fra firewall- og antivirusprogrammer til krypteringsteknologier, designet til at beskytte og sikre jeres følsomme data.

Dedikeret support og hurtig incidentrespons

Ved at vælge Nordic Media får I ikke kun adgang til førsteklasses digitale sikkerhedsydelser, men også en partner, der er dedikeret til virksomhedens sikkerhed. Vores team tilbyder dedikeret support og er uddannet til hurtigt at reagere på sikkerhedshændelser. Vi sikrer, at jeres forretning kan fortsætte sine operationer med minimal disruption, mens vi effektivt håndterer og løser sikkerhedsproblemer.

Nordicmedia

Omfattende løsninger for jeres digitale beskyttelse

Digital sikkerhed er altafgørende i beskyttelsen af følsomme data og opretholdelsen af tillid hos kunder og partnere. Vi tilbyder omfattende sikkerhedsløsninger, der dækker alt fra risikovurdering til implementering af sikkerhedsprotokoller og overvågning. Vores mål er at sikre, at jeres virksomheds digitale tilstedeværelse er sikker og beskyttet mod trusler. Dette skulle gerne give jer, vores gode kunder, ro i sindet og frigjort tid til at fokusere på andre forretningskritiske områder.

N

Proaktiv trusselsdetektion

Overvåger kontinuerligt for potentielle sikkerhedstrusler og håndterer dem før de kan forårsage skade.

N

Risikovurdering og management

Identificerer og vurderer sikkerhedsrisici, hvilket giver grundlag for effektive sikkerhedsstrategier.

N

Fortrolighed og dataintegritet

Sikrer, at virksomhedens data er beskyttet mod uautoriseret adgang og manipulation.

N

Kompliance overholdelse

Sørger for at alle sikkerhedstiltag overholder gældende love og regler.

Nordicmedia

Robuste sikkerhedsprotokoller

Investering i digital sikkerhed indebærer implementering af avancerede sikkerhedsprotokoller, der beskytter al jeres virksomhedsdata mod cyberangreb og datalæk. Dette sikrer, at jeres virksomheds- kunders data er sikret, hvilket er afgørende for at bevare tillid og integritet. Nødvendigheden af dette vil med al sandsynlighed blot være stigende i fremtiden.

Nordicmedia

Forebyggelse af dataintrusion

Et stærkt fokus på forebyggelse, kan minimere risikoen for sikkerhedsbrud. Ved at anvende de nyeste teknologier og metoder inden for digital sikkerhed, kan I aktivt forhindre uautoriseret adgang og beskytte jeres virksomheds værdifulde ressourcer.

Nordicmedia

Kontinuerlig overvågning

At have systemer på plads, der kontinuerligt overvåger og analyserer din netværkstrafik, kan hjælpe med at identificere og afværge trusler – allerede før de bliver et problem. Dette proaktive sikkerhedsarbejde er essentielt for at opretholde en sikker og pålidelig digital infrastruktur.

Hvordan sikrer I, at vores web-løsning er sikker mod hackere?

Vi anvender flere lag af sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte jeres web-løsninger. Dette inkluderer brugen af firewall, SSL-certifikater for kryptering af data, regelmæssige sikkerhedsaudits og opdateringer, samt proaktiv overvågning for at opdage og forebygge sikkerhedsbrud.

Hvordan holder I vores data sikre?

Vi implementerer omfattende databeskyttelsespolitikker, herunder kryptering af følsomme data, både under overførsel og når de er lagret. Derudover anvender vi adgangskontrol og autentificeringsprotokoller for at sikre, at kun autoriserede brugere har adgang til dataene.

Tilbyder I regelmæssige sikkerhedsopdateringer?

Ja, vi tilbyder regelmæssige opdateringer til alle vores web-løsninger. Disse opdateringer inkluderer sikkerhedsrettelser, patches og forbedringer, der sikrer, at jeres løsning forbliver robust over for nye sikkerhedstrusler.

Hvordan forholder I jer til compliance og regulative krav, f.eks. GDPR?

Vi sikrer, at alle løsninger er i overensstemmelse med relevante love og regulativer, inklusive GDPR. Dette omfatter sikring af korrekt databehandling, brugerrettigheder, og implementering af nødvendige politikker og procedurer for databeskyttelse.

Tilbyder I sikkerhedstest og andre sikkerhedsevalueringer?

Ja, vi tryktester samtlige muligheder for sikkerhedsbrud og hjælper med at identificere og rette eventuelle svage punkter i jeres digitale sikkerhedsnet – længe før de kan udnyttes af uautoriserede og ondsindede personer.

Hvordan håndterer I sikkerhedsbrud?

I tilfælde af et sikkerhedsbrud har vi en klar beredskabsplan, der inkluderer øjeblikkelig indgriben for at minimere skader, analyse af hændelsen, og kommunikation med alle berørte parter. Vi arbejder også på at gendanne tjenester og styrke sikkerheden for at forhindre fremtidige brud.

Hvad er inkluderet i jeres sikkerhedsaudit?

Vores sikkerhedsaudits inkluderer en omfattende evaluering af jeres web-løsnings arkitektur, kodebase og driftsmiljø. Vi undersøger også compliance med industri-standarder og best practice, herunder datahåndtering, adgangskontroller og sikkerhedsprotokoller.